Get Adobe Flash player

Odpowiedź na pismo ZZG Bogdanka w "Błyskawicy" 1/2019

Bogdanka, dnia 09 stycznia 2019r.

Szanowni Klienci!


W związku z opublikowaniem w dniu 08 stycznia 2019r. przez Związek Zawodowy Górników w Polsce Lubelski Węgiel S.A. krytycznego tekstu w „Błyskawicy związkowej Nr 1/2019” Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Górnik” Sp. z o.o. stanowczo zaprzecza nieprawdziwym informacjom zawartym w opublikowanym fragmencie publikacji dotyczącym „Kartek żywnościowych”. Opublikowane informacje są nierzetelne i wprowadzają w błąd Klientów naszej Spółki.


Związki Zawodowe „dotarły do opinii umożliwiających wprowadzenie innej formy płatności za artykuły służące do przygotowywania posiłków regeneracyjnych. Mowa o tzw. kartach przedpłaconych”. Interpretacje Ministerstwa Finansów i później ZUS zapadły i są one korzystne dla zamierzania Związków (OCZYWIŚCIE JEST TAK TYLKO W OCENIE ZWIĄZKÓW).


Przeanalizowaliśmy wszystkie interpretacje podatkowe jakie zapadały w 2018r. Było ich 14, z czego 10 OSTATNICH INTERPRETACJI MÓWI O KONIECZNOŚCI OPODATKOWANIA wartości flapsów na kartach przedpłaconych. NIE SĄ TO INTERPRETACJE KORZYSTNE DLA ZWIĄZKÓW.


Interpretacja jaką posiadają związkowcy została wydana w odpowiedzi na niedoprecyzowane pytanie (co wynika z analizy wszystkich interpretacji w tej sprawie z 2018r). TAKA INTERPRETACJA NIE STANOWI ZABEZPIECZENIA.


Opiera się na błędnym założeniu, że pracodawca będzie miał kontrolę nad tym jakie produkty spożywcze i napoje będą kupowane przy użyciu karty przez pracownika. Czy będą to istotnie produkty do przygotowania posiłku profilaktycznego, zgodne z rozporządzeniem w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów. Tylko spełnienie tego wymogu daje możliwość dalszego stosowania zwolnienia z opodatkowania wartości ww. flapsów.


Na chwilę obecną NIE ISTNIEJĄ ŻADNE NARZĘDZIA UMOŻLIWIAJĄCE TAKIE ZABEZPIECZENIE KART PRZEDPŁACONYCH, ABY REALIZACJA ZA ICH POMOCĄ POSIŁKÓW PROFILAKTYCZNYCH BYŁA ZGODANA Z ROZPORZĄDZENIEM. WYNIKA TO JASNO Z OSTANICH 10 WYDANYCH INTERPRETACJI PODATKOWYCH W TEJ SPRAWIE!!!


Tak samo publikowaliśmy już na naszej stronie OSTATNIĄ INTERPRETACJĘ LUBELSKIEGO ODDZIAŁU ZUS, KTÓRA RÓWNIEŻ NIE JEST KORZYSTNA DLA ZWIĄZKÓW. Wynika z niej konieczność oskładkowania wartości flapsów, które miałyby być realizowane w sposób proponowany przez Związki.


Posiadamy ponad 1000 podpisów złożonych przez osoby, które wyraziły poparcie dla PHU „GÓRNIK”. Listy poparcia przedstawiliśmy do wglądu Zarządowi Kopalni.


Próba wzniecenia winy za „czarny scenariusz” dotyczący przyszłości „Górnika Łęczna”? To raczej jawne przyznawanie się związkowców do braku patriotyzmu i to nie tylko lokalnego. Jak wiele razy informowaliśmy nasza Spółka przekazuje cały nieopodatkowany dochód na cele statutowe stowarzyszenia GKS Górnik Łęczna. Klub otrzymane pieniądze może przeznaczyć wyłącznie na rozwój sportowy naszych dzieci. Ponadto pozostawiając flapsy w PHU GÓRNIK wspieramy polską gospodarkę i rynek łęczyński. Przecież wielkie sieci handlowe, do których tak spieszą związkowcy, w całości należą do zagranicznych właścicieli. Komu więc tak bardzo zależy aby to ich prywatne kieszenie były nabijane? Ale jeżeli chodzi o polską energetykę i polski węgiel - to najlepiej aby cała Polska stawała z nami ramię w ramię do walki.


Biedronka – portugalska
Tesco – brytyjskie
Lidl – niemiecki
Stokrotka – litewska

Na poparcie rzetelności naszej odpowiedzi, poniżej zamieszczamy sygnatury wyżej wspominanych interpretacji.
Interpretacje podatkowe
1. 0112-KDIL3-1.4011.370.2018.1.AGR
2. 0112-KDIL3-1.4011.392.2018.3.AGR
3. 0113-KDIPT2-3.4011.535.2018.3.ID
4. 0113-KDIPT2-3.4011.544.2018.3.IS
5. 0113-KDIPT2-3.4011.552.2018.3.SJ
6. 0114-KDIP3-3.4011.475.2018.1.MS2
7. 0114-KDIP3-3.4011.478.2018.1.MS2
8. 0114-KDIP3-3.4011.481.2018.1.MS2
9. 0114-KDIP3-3.4011.521.2018.2.MS2
10. 0115-KDIT2-2.4011.361.2018.2.HD

Interpretacja ZUS
1. WPI/200000/43/1011/2018

Zarząd

INTERPRETACJA KIS - OPODATKOWANIE FLAPSÓW

Na stronie Krajowej Informacji Skarbowej zaczynają pojawiać się interpretacje potwierdzające, że rozwiązanie proponowane przez Związki Zawodowe działające przy LW Bogdanka SA związane z wyprowadzeniem flapsów na zewnątrz będzie skutkowało opodatkowaniem talonów na posiłki regeneracyjne!!

 

Poniżej prezentujemy cytat z ostatniej interpretacji

nr 0115-KDIT2-2.4011.361.2018.2.HD:

interpretacja 1

Link do interpretacji nr 0115-KDIT2-2.4011.361.2018.2.HD:

http://sip.mf.gov.pl/faces/views/szczegoly/szczegoly-interpretacji-indywidualnej.xhtml?dokumentId=543991&poziomDostepu=PUB&indexAccordionPanel=-1#tresc

Czy na pewno o takie dobro dla GÓRNIKÓW WALCZYCIE ???

Panowie przewodniczący Związków działających przy LW Bogdanka SA

nie oszukujcie Górników !!!

 

Wyprowadzenie talonów na posiłki regeneracyjne na zewnątrz kopalni, zgodnie z obecnymi przepisami1,2 będzie powodowało nałożenie składek ZUS i podatku dochodowego.

Realna wartość talonu zmniejszy się o ok. 25%.


Czy na pewno o takie dobro dla GÓRNIKÓW WALCZYCIE ???

 

 1. §2 ust.1 pkt6 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
2. §2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów

W PHU "GÓRNIK" TEŻ SĄ NISKIE CENY

W PHU "GÓRNIK" TEŻ SĄ NISKIE CENY!!!

Poniżej prezentujemy bieżące porównanie cen z inną siecią handlową, sugerowaną przez Związki Zawodowe działające przy LW Bogdanka.

 

cenyXI1

cenyXI2

 

DLACZEGO GÓRNICY MOGĄ STRACIĆ NA WYPROWADZENIU FLAPSÓW NA ZEWNĄTRZ

DLACZEGO GÓRNICY MOGĄ STRACIĆ NA WYPROWADZENIU FLAPSÓW NA ZEWNĄTRZ

PHU „Górnik” Sp. z o.o. ma wątpliwość co do prawidłowości realizowania posiłków profilaktycznych przy użyciu elektronicznych kart bankowych, proponowanych przez NSZZ "Solidarność" Komisja Międzyzakładowa Lubelski Węgiel "BOGDANKA" S.A. i Związek Zawodowy Górników w Polsce Zarząd Międzyzakładowy Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. w zastępstwie obecnie funkcjonujących kart.

W ostatnim czasie pojawiło się kilka interpretacji indywidualnych w zakresie posiłków profilaktycznych. Wszystkie charakteryzują się podobnym zapytaniem i opisem stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Naszym zdaniem są to zapytania sformułowane nieprecyzyjnie i niewyczerpująco, mające na celu otrzymanie żądanej odpowiedzi, czyli takiej, na jaką liczyły składające ją firmy. Jednakże należy podkreślić, iż taka interpretacja nie stanowi dla składającego żadnego zabezpieczenia. Przeczytać o tym możemy w podsumowaniu każdej wydanej interpretacji:
„Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny/zdarzenie przyszłe jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. Pełna weryfikacja prawidłowości stanowiska Wnioskodawcy może być dokonana jedynie w toku ewentualnego postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego organu kontroli celno-skarbowej, będącego poza zakresem instytucji interpretacji indywidualnej, do której zastosowanie mają przepisy określone w art. 14h (w zamkniętym katalogu) ustawy Ordynacja podatkowa.
Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.”
W celu wyjaśnienia naszego stanowiska, przyjrzyjmy się ostatniej interpretacji z dn. 04.10.2018r. Pojawia się tam następujący fragment opisujący zdarzenie przyszłe:

„Nadto, poprzez wskazanie typów punktów sprzedaży, lub poprzez ograniczenie typów punktów sprzedaży, zagwarantowana będzie możliwość płatności kartą w wybranych typach punktów sprzedaży oferujących produkty żywnościowe (artykuły spożywcze) lub usługi związane z przygotowaniem posiłków (np. usługi cateringowe i gastronomiczne). Spółka zamierza również wprowadzić dodatkowe zasady dotyczące korzystania z kart na posiłki profilaktyczne i napoje, które pracownicy byliby zobowiązani zaakceptować i przestrzegać.”

Aby został spełniony zapis z Rozporządzenia dot. posiłku profilaktycznego firma pisze o „wskazaniu TYPÓW PUNKTÓW SPRZEDAŻY lub ograniczeniu TYPÓW PUNKTÓW SPRZEDAŻY” Co to oznacza? Tylko tyle, że karty będą zabezpieczone kodem MCC (zabezpieczenie oferowane przez banki). Jednakże zwracamy uwagę, że kod ten identyfikuje jedynie branżę akceptanta kart, nie zaś zindywidualizowane produkty. Oznacza to, że kod nie ogranicza zakupów produktów nie związanych z branżą spożywczą. Przykładowo kod 5411 określający sklepy spożywcze i supermarkety - daje możliwość zakupów napojów alkoholowych, papierosów i artykułów przemysłowych, które powszechnie występują w supermarketach, co godzi w przedmiotowe Rozporządzenie.

Według nas, należy również wziąć pod uwagę, że pracownik, który otrzyma taką kartę na posiłki profilaktyczne, będzie mógł swobodnie nią niemal dysponować, ponieważ ma ona jedynie ograniczoną, a nie określoną funkcjonalność. Wprawdzie nie będzie mógł uzyskać dostępu – w jakiejkolwiek formie – do środków pieniężnych zasilających kartę (np. nie wypłaci środków pieniężnych w bankomacie, w banku, czy to przez usługę cash-back), ale będzie mógł dokonywać swobodnych zakupów produktów nie związanych z celem Rozporządzenia.

W tym miejscu możemy wspomnieć o dodatkowym „zabezpieczeniu” kart, jakie oferują banki. Jest to umieszczenie na karcie zapisu, że służy ona jedynie do dokonywania zakupów artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych. Pytamy w takim razie, jak ma się to zabezpieczenie do oferowanej równocześnie „zbliżeniowości” kart, czy innych form płatności bezdotykowych.

Dalej czytamy w zapytaniu: „ Spółka zamierza również wprowadzić dodatkowe zasady dotyczące korzystania z kart na posiłki profilaktyczne i napoje, które pracownicy byliby zobowiązani zaakceptować i przestrzegać”.

Problem w tym, że pracodawca nie może skutecznie przenieść na pracowników odpowiedzialności za właściwe korzystanie z kart, a to dlatego, że nie dysponuje w tym zakresie wobec pracownika żadną skuteczną sankcją. Powyższe oznacza, że zapewnienie ma naturę pozorną i stanowi jedynie pusty argument, mający na celu przekonanie organu do ukierunkowanej interpretacji przepisów podatkowych.

Podsumowując, na chwilę obecną nie istnieją skuteczne sposoby zabezpieczenia elektronicznych kart bankowych do realizacji wykupu zgodnie z Rozporządzeniem. Wymienione wyżej zabezpieczenia, podnoszone kolejno w ostatnich interpretacjach podatkowych, są jak widać nieskuteczne. Pozostaje więc jedynie kwestią czasu, aż zauważą to też odpowiednie instytucje jak Urzędy Skarbowe czy ZUS.