Szanowni Klienci

W związku z opublikowaniem w dniu 08 października 2018 r. przez Związek Zawodowy Górników w Polsce Lubelski Węgiel S.A. krytycznego tekstu w „Błyskawicy związkowej Nr 1/2018” Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Górnik” Sp. z o.o. stanowczo zaprzecza nieprawdziwym informacjom zawartym w opublikowanym fragmencie publikacji dotyczącej FLAPSÓW oraz naszej Spółki. Opublikowane informacje są nierzetelne, nie są oparte na jakichkolwiek przesłankach odnoszących się do rzeczywistości, a jedynie jak pisze autor na jego tajemniczym „wyczuciu” i wprowadzają w  błąd Klientów naszej Spółki, w bliżej nieokreślonym celu i interesie.

W celu umożliwienia skonfrontowania emocjonalnych kalumnii Związku Zawodowego Górników z rzeczywistością zapraszamy zainteresowane osoby do kontaktu ze Spółką, w celu umożliwienia weryfikacji rzetelności artykułu z treścią dokumentów dotyczących przeznaczenia zysku Spółki na cele społecznie użyteczne oraz zestawienia cen stosowanych przez nas z cenami konkurencji. Zainteresowanym polecamy sprawdzenie tych cen w rzeczywistości, a nie opieranie się na ocenach nie popartych żadnymi danymi. Nie wiemy czyj interes reprezentuje Związek Zawodowy obrzucając błotem Spółkę, która została powołana przede wszystkim w celu zaspokajania potrzeb Górników, która pomimo istniejącej konkurencji cieszy się zaufaniem Pracowników LW Bogdanka, jednakże wydźwięk publikacji jest daleki od uczciwego i bezstronnego tekstu. Pragniemy podkreślić, że funkcjonowanie Lubelskiej Kopalni wraz z całą infrastrukturą i współpracującymi z nią firmami jest wzorem dla innych tego typu zakładów i opisane w „Błyskawicy” wzorowanie się na zasadach panujących na Śląsku w naszej ocenie nie polepszy naprawdę dobrej sytuacji naszych Górników.

Ze swojej strony PHU Górnik Sp. z o.o. umożliwi Państwu ocenę prawidłowości stanowisk po zakończeniu postępowań sądowych, w tym o ochronę dóbr osobistych Spółki przeciwko ZZ Górników, gdzie związek będzie miał okazję przedstawić swoje realne argumenty, zanim następny raz podejmie się podważania zaufania naszych Klientów do Spółki.

                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                             Zarząd