Get Adobe Flash player

"Zagrożenia związane z wyprowadzeniem flapsów na zewnątrz"

"Zagrożenia związane z wyprowadzeniem flapsów na zewnątrz"

 

 

 

 

Pragniemy państwa zainteresować artykułem, który ukazał się w Gazecie Podatkowej nr 84 z dnia 18.10.2018 r. pod tytułem „Posiłki profilaktyczne po godzinach pracy trzeba oskładkować”. Przywołuje się w nim interpretację wydaną przez Oddział ZUS w Lublinie z dnia 12 września 2018 r., znak: WPI/200000/43/1011/2018.

Wniosek o wydanie interpelacji złożyła spółka zatrudniająca pracowników wykonujących prace w warunkach szczególnie uciążliwych. Zakład pracy, o którym mowa w artykule, z przyczyn organizacyjnych nie ma możliwości wydawania posiłków profilaktycznych, do których zapewnienia jest prawnie zobligowany, w związku z czym postanowił zakupić kupony żywieniowe upoważniające do zakupu gotowych posiłków oraz artykułów spożywczych do przygotowania takiego posiłku. „Kupony będą mogły być zrealizowane po godzinach pracy danego pracownika w lokalach gastronomicznych oraz wyznaczonych sklepach spożywczych. Na ich podstawie pracownicy nie będą mogli zakupić artykułów przemysłowych, alkoholu, papierosów oraz nie będą mogli ich wymienić na gotówkę ani otrzymać z nich reszty.” Zdaniem spółki taki sposób finansowania pracownikom posiłków korzystać będzie ze zwolnienia z naliczania składek na ubezpieczenie społeczne na podstawie § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Stanowisko ZUS w tej sprawie jest odmienne: „Zgodnie z §2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów, w przypadku gdy pracodawca - tak jak w analizowanej sprawie - nie ma możliwości wydawania pracownikom posiłków profilaktycznych, może im je m.in. zapewnić w punktach gastronomicznych, ale w czasie pracy. Obowiązujące przepisy wprowadzają więc wyraźne ograniczenie nie tylko co do miejsca, ale i czasu realizacji obowiązku zapewnienia pracownikom posiłków profilaktycznych.”

Podsumowując: Ze zwolnienia składkowego nie może korzystać wartość udostępnianych pracownikom świadczeń w postaci kuponów żywieniowych realizowanych po ich godzinach pracy.