DLACZEGO GÓRNICY MOGĄ STRACIĆ NA WYPROWADZENIU FLAPSÓW NA ZEWNĄTRZ

PHU „Górnik” Sp. z o.o. ma wątpliwość co do prawidłowości realizowania posiłków profilaktycznych przy użyciu elektronicznych kart bankowych, proponowanych przez NSZZ "Solidarność" Komisja Międzyzakładowa Lubelski Węgiel "BOGDANKA" S.A. i Związek Zawodowy Górników w Polsce Zarząd Międzyzakładowy Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. w zastępstwie obecnie funkcjonujących kart.

W ostatnim czasie pojawiło się kilka interpretacji indywidualnych w zakresie posiłków profilaktycznych. Wszystkie charakteryzują się podobnym zapytaniem i opisem stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Naszym zdaniem są to zapytania sformułowane nieprecyzyjnie i niewyczerpująco, mające na celu otrzymanie żądanej odpowiedzi, czyli takiej, na jaką liczyły składające ją firmy. Jednakże należy podkreślić, iż taka interpretacja nie stanowi dla składającego żadnego zabezpieczenia. Przeczytać o tym możemy w podsumowaniu każdej wydanej interpretacji:
„Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny/zdarzenie przyszłe jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. Pełna weryfikacja prawidłowości stanowiska Wnioskodawcy może być dokonana jedynie w toku ewentualnego postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego organu kontroli celno-skarbowej, będącego poza zakresem instytucji interpretacji indywidualnej, do której zastosowanie mają przepisy określone w art. 14h (w zamkniętym katalogu) ustawy Ordynacja podatkowa.
Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.”
W celu wyjaśnienia naszego stanowiska, przyjrzyjmy się ostatniej interpretacji z dn. 04.10.2018r. Pojawia się tam następujący fragment opisujący zdarzenie przyszłe:

„Nadto, poprzez wskazanie typów punktów sprzedaży, lub poprzez ograniczenie typów punktów sprzedaży, zagwarantowana będzie możliwość płatności kartą w wybranych typach punktów sprzedaży oferujących produkty żywnościowe (artykuły spożywcze) lub usługi związane z przygotowaniem posiłków (np. usługi cateringowe i gastronomiczne). Spółka zamierza również wprowadzić dodatkowe zasady dotyczące korzystania z kart na posiłki profilaktyczne i napoje, które pracownicy byliby zobowiązani zaakceptować i przestrzegać.”

Aby został spełniony zapis z Rozporządzenia dot. posiłku profilaktycznego firma pisze o „wskazaniu TYPÓW PUNKTÓW SPRZEDAŻY lub ograniczeniu TYPÓW PUNKTÓW SPRZEDAŻY” Co to oznacza? Tylko tyle, że karty będą zabezpieczone kodem MCC (zabezpieczenie oferowane przez banki). Jednakże zwracamy uwagę, że kod ten identyfikuje jedynie branżę akceptanta kart, nie zaś zindywidualizowane produkty. Oznacza to, że kod nie ogranicza zakupów produktów nie związanych z branżą spożywczą. Przykładowo kod 5411 określający sklepy spożywcze i supermarkety - daje możliwość zakupów napojów alkoholowych, papierosów i artykułów przemysłowych, które powszechnie występują w supermarketach, co godzi w przedmiotowe Rozporządzenie.

Według nas, należy również wziąć pod uwagę, że pracownik, który otrzyma taką kartę na posiłki profilaktyczne, będzie mógł swobodnie nią niemal dysponować, ponieważ ma ona jedynie ograniczoną, a nie określoną funkcjonalność. Wprawdzie nie będzie mógł uzyskać dostępu – w jakiejkolwiek formie – do środków pieniężnych zasilających kartę (np. nie wypłaci środków pieniężnych w bankomacie, w banku, czy to przez usługę cash-back), ale będzie mógł dokonywać swobodnych zakupów produktów nie związanych z celem Rozporządzenia.

W tym miejscu możemy wspomnieć o dodatkowym „zabezpieczeniu” kart, jakie oferują banki. Jest to umieszczenie na karcie zapisu, że służy ona jedynie do dokonywania zakupów artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych. Pytamy w takim razie, jak ma się to zabezpieczenie do oferowanej równocześnie „zbliżeniowości” kart, czy innych form płatności bezdotykowych.

Dalej czytamy w zapytaniu: „ Spółka zamierza również wprowadzić dodatkowe zasady dotyczące korzystania z kart na posiłki profilaktyczne i napoje, które pracownicy byliby zobowiązani zaakceptować i przestrzegać”.

Problem w tym, że pracodawca nie może skutecznie przenieść na pracowników odpowiedzialności za właściwe korzystanie z kart, a to dlatego, że nie dysponuje w tym zakresie wobec pracownika żadną skuteczną sankcją. Powyższe oznacza, że zapewnienie ma naturę pozorną i stanowi jedynie pusty argument, mający na celu przekonanie organu do ukierunkowanej interpretacji przepisów podatkowych.

Podsumowując, na chwilę obecną nie istnieją skuteczne sposoby zabezpieczenia elektronicznych kart bankowych do realizacji wykupu zgodnie z Rozporządzeniem. Wymienione wyżej zabezpieczenia, podnoszone kolejno w ostatnich interpretacjach podatkowych, są jak widać nieskuteczne. Pozostaje więc jedynie kwestią czasu, aż zauważą to też odpowiednie instytucje jak Urzędy Skarbowe czy ZUS.