Panowie przewodniczący Związków działających przy LW Bogdanka SA

nie oszukujcie Górników !!!

 

Wyprowadzenie talonów na posiłki regeneracyjne na zewnątrz kopalni, zgodnie z obecnymi przepisami1,2 będzie powodowało nałożenie składek ZUS i podatku dochodowego.

Realna wartość talonu zmniejszy się o ok. 25%.


Czy na pewno o takie dobro dla GÓRNIKÓW WALCZYCIE ???

 

 1. §2 ust.1 pkt6 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
2. §2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów