Bogdanka, dnia 09 stycznia 2019r.

Szanowni Klienci!


W związku z opublikowaniem w dniu 08 stycznia 2019r. przez Związek Zawodowy Górników w Polsce Lubelski Węgiel S.A. krytycznego tekstu w „Błyskawicy związkowej Nr 1/2019” Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Górnik” Sp. z o.o. stanowczo zaprzecza nieprawdziwym informacjom zawartym w opublikowanym fragmencie publikacji dotyczącym „Kartek żywnościowych”. Opublikowane informacje są nierzetelne i wprowadzają w błąd Klientów naszej Spółki.


Związki Zawodowe „dotarły do opinii umożliwiających wprowadzenie innej formy płatności za artykuły służące do przygotowywania posiłków regeneracyjnych. Mowa o tzw. kartach przedpłaconych”. Interpretacje Ministerstwa Finansów i później ZUS zapadły i są one korzystne dla zamierzania Związków (OCZYWIŚCIE JEST TAK TYLKO W OCENIE ZWIĄZKÓW).


Przeanalizowaliśmy wszystkie interpretacje podatkowe jakie zapadały w 2018r. Było ich 14, z czego 10 OSTATNICH INTERPRETACJI MÓWI O KONIECZNOŚCI OPODATKOWANIA wartości flapsów na kartach przedpłaconych. NIE SĄ TO INTERPRETACJE KORZYSTNE DLA ZWIĄZKÓW.


Interpretacja jaką posiadają związkowcy została wydana w odpowiedzi na niedoprecyzowane pytanie (co wynika z analizy wszystkich interpretacji w tej sprawie z 2018r). TAKA INTERPRETACJA NIE STANOWI ZABEZPIECZENIA.


Opiera się na błędnym założeniu, że pracodawca będzie miał kontrolę nad tym jakie produkty spożywcze i napoje będą kupowane przy użyciu karty przez pracownika. Czy będą to istotnie produkty do przygotowania posiłku profilaktycznego, zgodne z rozporządzeniem w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów. Tylko spełnienie tego wymogu daje możliwość dalszego stosowania zwolnienia z opodatkowania wartości ww. flapsów.


Na chwilę obecną NIE ISTNIEJĄ ŻADNE NARZĘDZIA UMOŻLIWIAJĄCE TAKIE ZABEZPIECZENIE KART PRZEDPŁACONYCH, ABY REALIZACJA ZA ICH POMOCĄ POSIŁKÓW PROFILAKTYCZNYCH BYŁA ZGODANA Z ROZPORZĄDZENIEM. WYNIKA TO JASNO Z OSTANICH 10 WYDANYCH INTERPRETACJI PODATKOWYCH W TEJ SPRAWIE!!!


Tak samo publikowaliśmy już na naszej stronie OSTATNIĄ INTERPRETACJĘ LUBELSKIEGO ODDZIAŁU ZUS, KTÓRA RÓWNIEŻ NIE JEST KORZYSTNA DLA ZWIĄZKÓW. Wynika z niej konieczność oskładkowania wartości flapsów, które miałyby być realizowane w sposób proponowany przez Związki.


Posiadamy ponad 1000 podpisów złożonych przez osoby, które wyraziły poparcie dla PHU „GÓRNIK”. Listy poparcia przedstawiliśmy do wglądu Zarządowi Kopalni.


Próba wzniecenia winy za „czarny scenariusz” dotyczący przyszłości „Górnika Łęczna”? To raczej jawne przyznawanie się związkowców do braku patriotyzmu i to nie tylko lokalnego. Jak wiele razy informowaliśmy nasza Spółka przekazuje cały nieopodatkowany dochód na cele statutowe stowarzyszenia GKS Górnik Łęczna. Klub otrzymane pieniądze może przeznaczyć wyłącznie na rozwój sportowy naszych dzieci. Ponadto pozostawiając flapsy w PHU GÓRNIK wspieramy polską gospodarkę i rynek łęczyński. Przecież wielkie sieci handlowe, do których tak spieszą związkowcy, w całości należą do zagranicznych właścicieli. Komu więc tak bardzo zależy aby to ich prywatne kieszenie były nabijane? Ale jeżeli chodzi o polską energetykę i polski węgiel - to najlepiej aby cała Polska stawała z nami ramię w ramię do walki.


Biedronka – portugalska
Tesco – brytyjskie
Lidl – niemiecki
Stokrotka – litewska

Na poparcie rzetelności naszej odpowiedzi, poniżej zamieszczamy sygnatury wyżej wspominanych interpretacji.
Interpretacje podatkowe
1. 0112-KDIL3-1.4011.370.2018.1.AGR
2. 0112-KDIL3-1.4011.392.2018.3.AGR
3. 0113-KDIPT2-3.4011.535.2018.3.ID
4. 0113-KDIPT2-3.4011.544.2018.3.IS
5. 0113-KDIPT2-3.4011.552.2018.3.SJ
6. 0114-KDIP3-3.4011.475.2018.1.MS2
7. 0114-KDIP3-3.4011.478.2018.1.MS2
8. 0114-KDIP3-3.4011.481.2018.1.MS2
9. 0114-KDIP3-3.4011.521.2018.2.MS2
10. 0115-KDIT2-2.4011.361.2018.2.HD

Interpretacja ZUS
1. WPI/200000/43/1011/2018

Zarząd