Get Adobe Flash player

"Zagrożenia związane z wyprowadzeniem flapsów na zewnątrz"

"Zagrożenia związane z wyprowadzeniem flapsów na zewnątrz"

 

 

 

 

Pragniemy państwa zainteresować artykułem, który ukazał się w Gazecie Podatkowej nr 84 z dnia 18.10.2018 r. pod tytułem „Posiłki profilaktyczne po godzinach pracy trzeba oskładkować”. Przywołuje się w nim interpretację wydaną przez Oddział ZUS w Lublinie z dnia 12 września 2018 r., znak: WPI/200000/43/1011/2018.

Wniosek o wydanie interpelacji złożyła spółka zatrudniająca pracowników wykonujących prace w warunkach szczególnie uciążliwych. Zakład pracy, o którym mowa w artykule, z przyczyn organizacyjnych nie ma możliwości wydawania posiłków profilaktycznych, do których zapewnienia jest prawnie zobligowany, w związku z czym postanowił zakupić kupony żywieniowe upoważniające do zakupu gotowych posiłków oraz artykułów spożywczych do przygotowania takiego posiłku. „Kupony będą mogły być zrealizowane po godzinach pracy danego pracownika w lokalach gastronomicznych oraz wyznaczonych sklepach spożywczych. Na ich podstawie pracownicy nie będą mogli zakupić artykułów przemysłowych, alkoholu, papierosów oraz nie będą mogli ich wymienić na gotówkę ani otrzymać z nich reszty.” Zdaniem spółki taki sposób finansowania pracownikom posiłków korzystać będzie ze zwolnienia z naliczania składek na ubezpieczenie społeczne na podstawie § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Stanowisko ZUS w tej sprawie jest odmienne: „Zgodnie z §2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów, w przypadku gdy pracodawca - tak jak w analizowanej sprawie - nie ma możliwości wydawania pracownikom posiłków profilaktycznych, może im je m.in. zapewnić w punktach gastronomicznych, ale w czasie pracy. Obowiązujące przepisy wprowadzają więc wyraźne ograniczenie nie tylko co do miejsca, ale i czasu realizacji obowiązku zapewnienia pracownikom posiłków profilaktycznych.”

Podsumowując: Ze zwolnienia składkowego nie może korzystać wartość udostępnianych pracownikom świadczeń w postaci kuponów żywieniowych realizowanych po ich godzinach pracy.

Odpowiedź na artykuł Z.Z.G. Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. w „Błyskawicy związkowej Nr 1/2018”

Szanowni Klienci

W związku z opublikowaniem w dniu 08 października 2018 r. przez Związek Zawodowy Górników w Polsce Lubelski Węgiel S.A. krytycznego tekstu w „Błyskawicy związkowej Nr 1/2018” Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Górnik” Sp. z o.o. stanowczo zaprzecza nieprawdziwym informacjom zawartym w opublikowanym fragmencie publikacji dotyczącej FLAPSÓW oraz naszej Spółki. Opublikowane informacje są nierzetelne, nie są oparte na jakichkolwiek przesłankach odnoszących się do rzeczywistości, a jedynie jak pisze autor na jego tajemniczym „wyczuciu” i wprowadzają w  błąd Klientów naszej Spółki, w bliżej nieokreślonym celu i interesie.

W celu umożliwienia skonfrontowania emocjonalnych kalumnii Związku Zawodowego Górników z rzeczywistością zapraszamy zainteresowane osoby do kontaktu ze Spółką, w celu umożliwienia weryfikacji rzetelności artykułu z treścią dokumentów dotyczących przeznaczenia zysku Spółki na cele społecznie użyteczne oraz zestawienia cen stosowanych przez nas z cenami konkurencji. Zainteresowanym polecamy sprawdzenie tych cen w rzeczywistości, a nie opieranie się na ocenach nie popartych żadnymi danymi. Nie wiemy czyj interes reprezentuje Związek Zawodowy obrzucając błotem Spółkę, która została powołana przede wszystkim w celu zaspokajania potrzeb Górników, która pomimo istniejącej konkurencji cieszy się zaufaniem Pracowników LW Bogdanka, jednakże wydźwięk publikacji jest daleki od uczciwego i bezstronnego tekstu. Pragniemy podkreślić, że funkcjonowanie Lubelskiej Kopalni wraz z całą infrastrukturą i współpracującymi z nią firmami jest wzorem dla innych tego typu zakładów i opisane w „Błyskawicy” wzorowanie się na zasadach panujących na Śląsku w naszej ocenie nie polepszy naprawdę dobrej sytuacji naszych Górników.

Ze swojej strony PHU Górnik Sp. z o.o. umożliwi Państwu ocenę prawidłowości stanowisk po zakończeniu postępowań sądowych, w tym o ochronę dóbr osobistych Spółki przeciwko ZZ Górników, gdzie związek będzie miał okazję przedstawić swoje realne argumenty, zanim następny raz podejmie się podważania zaufania naszych Klientów do Spółki.

                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                             Zarząd