PHU "Górnik" Spółka z o.o.

Zawsze pysznie, świeżo i zdrowo. Produkty najwyższej jakości.

Klauzula informacyjna - Formularz zamówienia posiłków

Zgodnie z art.13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L 119/1 z 4 maja 2016 r.), zwanego dalej RODO, informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „GÓRNIK” Sp. z o.o., Bogdanka, 21-013 Puchaczów; 

Pani/Pana dane osobowe wpisane w formularzu zamówienia posiłków przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia, na podstawie art. 6 ust 1 pkt a i b RODO;

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich nie podanie uniemożliwi realizację zamówienia;

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „GÓRNIK” Sp. z o.o., Bogdanka, 21-013 Puchaczów;

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO (poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zamówienia;

Posiada Pani/Pan prawo żądania:
a) dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO
b) ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
c) ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,
d) ograniczenia przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,
e) przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO,
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych – w granicach art. 21 RODO.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody może Pan/Pani cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

Dane Firmy
Przedsiębiorstwo Handlowo
Usługowe „GÓRNIK” Sp. z o.o. w Bogdance
Bogdanka
21-013 Puchaczów
email: biuro@phugornik.pl

Kontakt telefoniczny
Sekretariat:  661 020 524
                      +48 81 462-54-67      Stołówka w Bogdance:  665 980 823
Bufet:  661 020 936
Sklep mięsny: 885 884 750
Pijalnia Bogdanka:  601 382 576
Sklep Stefanów:  601 484 139
Sklep Nadrybie:  661 028 029

Dane rejestracyjne
NIP 713-28-16-848
REGON 432675611
KRS 0000176650
Bank: BGŻ BNP PARIBAS
Nr rachunku: 20 2030 0045 1110 0000 0269 8770